مرکز خرید و فروش پسته خام

پسته, خشکبار
0

مرکز خرید و فروش پسته خام مرکز خرید و فروش پسته خام  و انواع پسته دیگر در ایران مرکز بازار شهر است. این مرکز فروش عمده پسته خام و پسته نمکی را در دست دارد. اگر پسته درجه و اعلا می خواهید مرکز خرید و فروش بازار شهر در خدمت شماست. مرکز بازار شهر می […]