مرکز خرید پسته از دامغان

پسته, خشکبار
0

مرکز خرید پسته از دامغان مرکز خرید پسته از دامغان در ایران و خارج که ارائه کننده بهترین ارقام پسته است، مرکز بازار شهر است. بازار شهر علاوه بر عرضه پسته دامغان مرغوب در ایران، این پسته را در خارج کشور نیز عرضه می کند. مردم ایرانی مقیم کشورهای دیگر بیشترین درخواستی که از مجموعه […]