مرکز فروش ماست نوشیدنی کفیر

کفیر
0

مرکز فروش ماست نوشیدنی کفیر مرکز فروش ماست نوشیدنی کفیر در ایران تنها مرکز بازار شهر است. خرید و فروش محصولات کفیر طبیعی از طریق بازار شهر امکان پذیر شد. همه فکر می کنند ماست نوشیدنی کفیر طبیعی همان کفیر صنعتی است. در صورتی که از همه لحاظ به ویژه خاصیت با یکدیگر متفاوت اند. […]