مرکز فروش اینترنتی گردو تویسرکان

پر فروش ترین ها, خشکبار, گردو
0

مرکز فروش اینترنتی گردو تویسرکان در بازار شهر راه اندازی شد. بازار شهر با توجه به این که فصل برداشت گردو آغاز شده بیش از پیش بر روی این بازار متمرکز شده است. بخش خشکبار در زیر مجموعه ی خود گردو را دارد و باید بر روی آن در بازار فعالیت نماید. امروز و با […]