مرکز خرید اینترنتی کفیر

کفیر
0

مرکز خرید اینترنتی کفیر مرکز خرید اینترنتی کفیر از طریق مرکز بازار شهر راه اندازی شد. مرکز خرید و فروش کفیر طبیعی بازار شهر این نوع کفیر را به طور جداگانه به فروش می رساند. هر چند کفیر طبیعی درصد فروش بالاتری نسبت به کفیر صنعتی در دیگرکشورها دارد. ولی بازار شهر تنها بر خرید […]