قیمت فروش اینترنتی پسته از کشاورز

پسته, خشکبار
0

قیمت فروش اینترنتی پسته از کشاورز قیمت فروش اینترنتی پسته از کشاورز بسیار مناسب تر از خرید از فروشگاه سنتی است. باغات رفسنجان و دامغان پسته ارقام‌ مختلف در سایز های متفاوت دارد. کشوری مثل چین پسته با سایز ریز را می پسندد. و پسته های احمداقایی و فندقی فروش بیشتری در این کشور دارد. […]