قیمت قارچ کفیر وارداتی

کفیر
0

قیمت قارچ کفیر وارداتی قیمت قارچ کفیر وارداتی در بازار شهر بخاطر ارتباط مستقیم با این کشور بسیار مناسب است. یکی از محصولاتی که در ایران اصلا یافت نمی شود قارچ کفیر می باشد. این قارچ در دل کوه های قفقاز رشد می کند. بازار شهر با داشتن روابط صمیمی با واردکنندگان این محصول ، […]