قارچ کفیر در طب سنتی

کفیر
0

قارچ کفیر در طب سنتی نیز از آن به نام های مختلفی نام برده شده است. پس اگر از طرفداران طب سنتی هستید، این محصول را جدی بگیرید. مصرف روزانه کفیر طبیعی تولید شده از قارچ کفیر زنده نیز در طب سنتی توصیه می شود. بازار شهر محصولات لبنی کفیر را از قارچ کفیر زنده […]