خرید قارچ کفیر در ارومیه

کفیر
0

خرید قارچ کفیر در ارومیه شاید کمی دشوار باشد. اما از این پس با ورود بازار شهر به این شهر و البته استان آذربایجان غربی بسیاری از دغدغه های این خرید، حذف شده اند. همان طور که به خوبی می دانید: بازار شهر نخستین و تنها مجموعه ی تولید قارچ و محصولات کفیر در کشور […]