خرید و فروش کفیر تازه و طبیعی

کفیر
0

خرید و فروش کفیر تازه و طبیعی خرید و فروش کفیر تازه و طبیعی در بازار شهر آغاز گردیده است. کفیر طبیعی و خانگی در ایران یافت نمی شود. مگر افراد معدودی که خود در منزل آن هم برای مصارف شخصی خود تولید می کنند. بازار شهر تصمیم گرفته است بخاطر خواص بسیار زیاد کفیر […]