خرید و فروش کفیر به صورت فله ای

کفیر
0

خرید و فروش کفیر به صورت فله ای خرید و فروش کفیر به صورت فله ای در مرکز بازار شهر وجود دارد. خرید و فروش به صورت فله ای بیشتر در موقع اعیاد و مراسم سال خریداری می شود. مرکز بازار شهر محصولات لبنی کفیر را در حجم انبوه تولید می کند. خرید انواع دوغ […]