فروش پسته از کشاورز

پسته, خشکبار
0

فروش پسته از کشاورز فروش پسته از کشاورز فقط برای واسطه ها امکان پذیر است. اما بازار شهر این امکان را برای شما نیز فراهم کرده است. که بتوانید پسته مورد نظر خود را مستقیم از کشاورزان خریداری کنید. شما با گفتن نوع پسته خود به مسئولان پسته بازار شهر، مستقیم با کشاورزان ارتباط برقرار […]