خرید و فروش پسته در یاسوج

پسته, خشکبار
0

خرید و فروش پسته در یاسوج خرید و فروش پسته در یاسوج به راحتی به صورت غیرحضوی در بازار شهر صورت می گیرد. ارقام پسته باغات پسته ایران بسیار متنوع هستند. هر رقم پسته نیز دارای درجه کیفیت مختلفی می باشند. این مرکز بسیار بر روی خرید و فروش غیرحضوری مصر است. چون با این […]