فروش اینترنتی پسته در سنندج

پسته, خشکبار
0

فروش اینترنتی پسته در سنندج فروش اینترنتی پسته در سنندج به صورت غیر حضوری در مرکز معتبر تجاری بازار شهر در حال انجام است. پسته مرغوب ایران را به صورت عمده به این استان مرزی ارسال می کنیم. سنندج نیز از استان هایی است که هم از مراکز تولید پسته مرغوب دور است و هم […]