خرید و فروش پسته در رفسنجان

پسته, خشکبار
0

خرید و فروش پسته در رفسنجان خرید و فروش پسته در رفسنجان هم چون شهرهای پسته دیگر شهر ها در بازار شهر انجام می شود. ارقام پسته با طعم ها و کیفیت مختلفی در این شهر ها کشت و برداشت می شود. شهرهایی هم چون دامغان، خراسان، رفسنجان که تولید کننده بهترین ارقام پسته در […]