خرید و فروش پسته تازه فندقی

پسته, خشکبار
0

خرید و فروش پسته تازه فندقی خرید و فروش پسته تازه فندقی در مرکز بازار شهر به راحتی صورت می گیرد. پسته فندقی در کنار پسته کله قوچی و احمد آقایی به صورت اینترنتی خرید و فروش می شود. ارقام پسته تولید شده در باغات پسته ایران که با توجه به تکنولوژی روز کشت و […]