فروش پسته تازه برداشت شده

پسته, خشکبار
0

فروش پسته تازه برداشت شده فروش پسته تازه برداشت شده در مرکز بازار شهر آغاز گردیده است. برداشت پسته در ماه های شهریور شروع شده و تا اواخر آبان ماه ادامه دارد. این مرکز با توجه به ارتباط هایی که با تولیدکنندگان ارقام پسته دارد می تواند هر آن چه که نیاز دارید را در […]