خرید و فروش مغز پسته اعلا

پسته, خشکبار
0

خرید و فروش مغز پسته اعلا خرید و فروش مغز پسته اعلا در مرکز بازار شهر به راحتی انجام می شود. این مرکز ارقام پسته را از کشاورزان باغات پسته ایران به طور مستقیم خریداری می کند. هم چنین مغز پسته را مستقیما از تولید کنندگان برتر مغز پسته خریداری می کند. بازار شهر با […]