خرید و فروش مستقیم کفیر

کفیر
0

خرید و فروش مستقیم کفیر خرید و فروش مستقیم کفیر در مرکز بازار شهر امکان پذیر است. و آن هم نه کفیر صنعتی بلکه کفیر طبیعی که تمام خواص قارچ کفیر را داراست. هرگز نوشیدن کفیر را به صورت روزانه از دست ندهید. این محصول برای زنان باردار و کودکان و هم چنین بیماران بسیار […]