فروش اینترنتی محصولات کفیر در تهران

کفیر
0

فروش اینترنتی محصولات کفیر در تهران فروش اینترنتی محصولات کفیر در تهران توسط مرکز بازار شهر آغاز گردید. محصولات لبنی کفیر از قارچ کفیر و شیر گاو، بز و گوسفند تهیه می شود. این محصولات بنا به شیری که برای تهیه آن ها مصرف می شود طعم و قیمت متفاوتی دارند. ولی خواص همه یکسان […]