فروش محصولات لبنی کفیر

کفیر
0

فروش محصولات لبنی کفیر فروش محصولات لبنی کفیر از بازار شهر در ایران آغاز شده است.  قارچ کفیر با قرار گیری در شیر تازه محصولات بی نظیری را می توان از آن خارج نمود. قارچ کفیر از کوه های قفقاز استخراج می شود، و وارد ایران می شود. بازار شهر واردات قارچ کفیر را در […]