فروش عمده پسته صادراتی ایران

پسته, خشکبار
0

فروش عمده پسته صادراتی ایران فروش عمده پسته صادراتی ایران در مرکز بازار شهر در حال انجام است. بیشتر خرید و فروش خشکبار بازار شهر به صورت غیرحضوری و اینترنتی صورت می گیرد. بازار شهر باتوجه به استقبال تجار خارج از کشور برای خرید پسته : اقدام به صادرات خشکبار و پسته مرغوب کرده است. […]