عرضه کننده انواع پسته رفسنجان

پسته, خشکبار
0

عرضه کننده انواع پسته رفسنجان عرضه کننده انواع پسته رفسنجان در ایران مرکز بازار شهر می باشد. انواع پسته رفسنجان به کشورها اروپایی و روسیه نیز صادر می شود. این انواع پسته می تواند شامل: پسته اکبری، احمد آقایی، بادامی و فندقی خندان می باشد. هرچند بازار شهر از نظر کیفیت و قیمت بین بازار […]