عرضه دوغ کفیر خانگی

کفیر
0

عرضه دوغ کفیر خانگی عرضه دوغ کفیر خانگی توسط مرکز تولیدی بازار شهر به راحتی صورت می گیرد. مرکز تولیدی بازار شهر انواع محصولات کفیر خانگی را به دیگر شهرهای کشور ایران عرضه می دارد. و دو نوع دوغ کفیر و ماست کفیر با قیمت های بسیار مناسبی به فروش می رسد. دوغ کفیر طعم […]