عرضه اینترنتی پسته اکبری

پسته, خشکبار
0

عرضه اینترنتی پسته اکبری عرضه اینترنتی پسته اکبری در بازار شهر در اواخر آبان ماه آغاز خواهد شد. ارقام پسته ایران در اواخر آبان آماده عرضه هستند. بازار شهر نیز به صورت فله ای و بسته بندی ها ی مختلف ارقام پسته ایران را خرید و فروش می کند. پسته اکبری نیز از جمله ارقام […]

عرضه بهترین پسته اکبری

پسته, خشکبار
0

عرضه بهترین پسته اکبری عرضه بهترین پسته اکبری در بازار شهر در حال انجام است. اراقام پسته در مناطق مختلفی از ایران تولید و عرضه می گردند. ارقام پسته: پسته اکبری، پسته کله قوچی، احمدآقایی، فندقی و بادامی. از مهم ترین انواع پسته صادراتی پسته اکبری می باشد. این رقم پسته جز پسته لوکس به […]