عرضه پسته آجیلی کله قوچی

پسته, خشکبار
0

عرضه پسته آجیلی کله قوچی عرضه پسته آجیلی کله قوچی درجه یک از طریق مرکز بازار شهر صورت می گیرد. مرکز تولیدی بازار شهر ارقام پسته آجیلی را به دیگر شهرهای کشور ایران عرضه می دارد. و دو نوع کله قوچی و احمدآقایی با قیمت های بسیار مناسبی به فروش می رسد. پسته آجیلی سلیقه […]