عرضه اینترنتی نبات سفید

نبات
0

عرضه اینترنتی نبات سفید یکی دیگر از مجموعه خدمات بازار شهر در راستای فروش نبات می باشد. نبات سفید را شاید بتوان خالص ترین نبات تولیدی دانست. این نبات هیچ ماده ی اولیه ای که رنگ دانه داشته باشد در خود ندارد. به همین خاطر هم هست که نبات سفید یا به تعبیری ساده را […]