عرضه بهترین پسته اکبری

پسته, خشکبار
0

عرضه بهترین پسته اکبری عرضه بهترین پسته اکبری در بازار شهر در حال انجام است. اراقام پسته در مناطق مختلفی از ایران تولید و عرضه می گردند. ارقام پسته: پسته اکبری، پسته کله قوچی، احمدآقایی، فندقی و بادامی. از مهم ترین انواع پسته صادراتی پسته اکبری می باشد. این رقم پسته جز پسته لوکس به […]

عرضه بهترین پسته کله قوچی

پسته, خشکبار
0

عرضه بهترین پسته کله قوچی عرضه بهترین پسته کله قوچی در بازار شهر در کم ترین زمان انجام می شود. بهترین پسته در ارقام مختلف در مناطق مختلفی از ایران در حال کشت و برداشت است. و این ارقام پسته در قیمت های مناسب به طور مستقیم توسط مرکز بازار شهر عرضه می گردد. خرید […]