عرضه انواع پسته باکیفیت ایران

پسته, خشکبار
0

عرضه انواع پسته باکیفیت ایران عرضه انواع پسته باکیفیت ایران توسط بازار شهر صورت می گیرد. ارقام پسته باکیفیت ایران در کشورها ی بزرگ به صورت عمده عرضه می شود. از جمله ارقام پسته ای که بیشتر از دیگر ارقام پسته صادر می شود: پسته احمدآقایی و کله قوچی می باشد. این نوع پسته در […]

عرضه انوع پسته بسته بندی شده

پسته, خشکبار
0

عرضه انواع پسته بسته بندی شده عرضه انواع پسته بسته بندی شده در مرکز بازار شهر در حال انجام است. اکثر تجار می پرسند که آیا صادرات پسته بنسته بندی شده سودآور است یا خیر؟ آیا فروش پسته نمکی نیز سود فروش پسته خام را دارد؟ بازار شهر باتوجه به شناخت آن کشور و سلیقه […]

عرضه انواع خلال پسته

پسته, خشکبار
0

عرضه انواع خلال پسته عرضه انواع خلال پسته در مرکز بازار شهر انجام می گیرد. انواع خلال پسته محصولاتی اند که در مراکز بسیاری جز مواد اولیه آن ها می باشد. به عنوان مثال : شیرینی فروشی و تولیدی های گز و سوهان انواع خلال پسته را به صورت عمده خریداری می کنند. شهر قزوین […]