خرید صمغ بادام کوهی

بادام درختی, پرفروش ترین ها, خشکبار
0

خرید صمغ بادام کوهی در بازار شهر در حال حاضر امکان پذیر است. صمغ بادام کوهی که ازتنه درخت بادام کوهی به طور طبیعی تراوش می کند. و به نام های صمغ فارسی، صمغ زدو و صمغ شیرازی شناخته می شود. درخچه بادام کوهی که در استان فارس، دامنه های زاگرس و در استان آذربایجان […]