صادرکننده برتر پسته ایران

پسته, خشکبار
0

صادرکننده برتر پسته ایران صادرکننده برتر پسته ایران مرکز معتبر بازار شهر است. بازار شهر جز مراکز مطرح و شناخته شده در خرید و فروش ارقام پسته می باشد. این مرکز بعد از موفقیت هایی که در بازارهای داخلی کسب کرد تصمیم گرفت در عرضه صادرات خشکبار نیز فعالیت کند. و توانست خیلی سریع بازارهای […]

صادرکننده انواع پسته ایرانی

پسته, خشکبار
0

صادرکننده انواع پسته ایرانی صادرکننده انواع پسته ایرانی که بهترین ارقام پسته را به فروش می رساند، مرکز بازار شهر است. پسته خندان کله قوچی و احمدآقایی و اکبری به صورت خام وشور صادر می شوند. مغز پسته و خلال پسته این رقم پسته ها نیز در طعم ها ی مختلف به دیگر کشورها صادر […]