گز 3 درصد صادراتی

گز
0

گز 3 درصد صادراتی گز 3 درصد صادراتی از دیگر خدمات بازار شهر برای مخاطبان خاص خود می باشد. بازار شهر در آغاز این هفته از چند محصول جدید خود در جمع مخاطبان و همراهان خود رونمایی کرد. در این جلسه مدیر گروه گز بازار شهر اعلام کرد: گز های کم مغز و صادراتی مخاطبان خاص دارند که: […]