صادرات گردو

خشکبار, گردو
0

صادرات گردو صادرات گردو از امروز با اطلاعیه ی عمومی در بازار شهر آغاز شد. بازار شهر با در نظر گرفتن مصلحت عمومی کشور طرح ها و پروژه هایی را آغاز می کند. یکی از این طرح ها آغاز تأمین و صادرات گردو به بیرون از مرز های آبی و خاکی و هوایی این مملکت می باشد. […]