صادرات پولکی نارگیلی اصفهان

پولکی
0

صادرات پولکی نارگیلی اصفهان صادرات پولکی نارگیلی اصفهان در بازار شهر آغاز شده است. این خبر را روابط عمومی بخش پولکی بازار شهر اعلام نموده است. در ادامه صحبت های این مسئول را مطالعه می نمایید: ما این بار پا را از مرز های کشور عزیزمان فراتر گذاشته ایم. محصولات خود را به بیرون از کشور […]