صادرات آجیل و پسته شور

پسته, خشکبار
0

صادرات آجیل و پسته شور صادرات آجیل و پسته شور در بازار شهر به بهترین نحو انجام می شود. صادارتی که سود بسیار زیادی برای کشور ایران به همراه دارد. پسته به صورت خام و شور در مراکز ایران تهیه می شود. و بازار شهر خرید و فروش عمده پسته را برعهده دارد. خرید و […]