صادرات پسته مرغوب شهر دامغان

پسته, خشکبار
0

صادرات پسته مرغوب شهر دامغان صادرات پسته مرغوب شهر دامغان توسط مرکز معتبر بازار شهر در حال انجام است. این مرکز بهترین پسته دامغان را در بسته بندی های مختلف به کشورهای مختلفی صادر می کند. البته که صادرات محصولات مواد غذایی بسیار دشوار است. مخصوصا اگر کشور مقصد بسیار بر روی محصولات وارداتی اش […]