صادرات پسته احمدآقایی رفسنجان

پسته, خشکبار
0

صادرات پسته احمدآقایی رفسنجان صادرات پسته احمدآقایی رفسنجان از طریق مرکز بازار شهر به راحتی انجام می گیرد. پسته احمدآقایی تولید شده در شهرستان رفسنجان ،از بهترین ارقام پسته برای خرید و فروش است. هم چنین این پسته در دیگر کشورها متقاضیان بسیاری دارد. و همانطور که می دانید ایران دارای شهرهای بسیاری است که […]