صادرات بهترین گز پسته ای باکیفیت

گز
0

صادرات بهترین گز پسته ای باکیفیت صادرات بهترین گز پسته ای باکیفیت در بازار شهر آغاز شده است. بهترین گز پسته ای بلداجی با کیفیت عالی و قیمتی مناسب همچنان رکورد دار صادرات گز ایران است. گز تولید شده در ایران همزمان با این که هم وطنان عزیز را راضی نگه داشته است توانسته: ارز آوری قابل توجهی را […]