صادرات بهترین پسته اکبری

پسته, خشکبار
0

صادرات بهترین پسته اکبری صادرات بهترین پسته اکبری در مرکز بازار شهر در حال انجام است. پسته اکبری از جمله ارقام پسته ای است که بیشتر به دیگر کشورها صادر می گردد. پسته اکبری جز لوکس ترین ها ارقام پسته محسوب می شود. پسته ایران به کشورها همسایه و دیگر کشورها در فواصل بسیار زیاد […]