صادرات اینترنتی گز بادامی 5 درصد

گز
0

صادرات اینترنتی گز بادامی 5 درصد صادرات اینترنتی گز بادامی 5 درصد در بازار شهر آغاز شد. گز های مغزدار بادامی و پسته ای 5 درصد نیز به قیمت عمده به صورت اینترنتی به مرحله صادرات رسیدند. گز 5 درصد با مغز های پسته و بادام در ایران ظرف مدت کوتاهی توانست جایگاه ویژه ای در بین اقشار مختلف […]