قیمت صادرات پسته

پسته, خشکبار
0

قیمت صادرات پسته قیمت صادرات پسته را از مرکز بازار شهر جویا شوید. ایران ارقام پسته خام و خندان خود را برای صادرات به دیگر کشور های مختلف آماده می کند. از جمله این کشورها : عمان، امارات، هند و عربستان می باشند. این کشورها بیشتر پسته خام و خندان ایرات را سفارش می دهند. […]

صادرات پسته خام

پسته, خشکبار
0

صادرات پسته خام صادرات پسته خام در مرکز تجاری بازرگانی بازار شهر انجام می شود. همه می پرسند که آیا صادرات پسته خام به دیگر کشور آیا تجارت پر سودی هست یا خیر ؟ باید بگویم بیشتر از آن چه که فکرش را بکنید. پسته محصولی ای است مخصوص کشور ایران. البته هستند کشورهایی که […]