صادرات مغز پسته مرغوب

پسته, خشکبار
0

صادرات مغز پسته مرغوب صادرات مغز پسته مرغوب به کشورهای خارجی توسط مرکز بازار شهر انجام می شود. مغز پسته از پسته باغات ایران در شهرهای مختلفی تهیه می شود. مرکز بازار شهر نیز با توجه به شناختی که از ارقام پسته و مغز پسته تولید شده در شهرهای مختلف دارد: اقدام به بسته بندی […]

صادرات مغز پسته سبز

پسته, خشکبار
0

صادرات مغز پسته سبز صادرات مغز پسته سبز ایران در مرکز بازار شهر در حال انجام است. گروه ها و شرکت های بسیاری اقدام به صادرات مغز پسته نموده اند. اما هیچ کدام طبق تکنولوژی روز این کار را انجام نمی دهد. بازار شهر با توجه به تجارت الکترونیک اقدام به خرید و فروش محصولاتش […]