سایت عرضه کفیر طبیعی

کفیر
0

سایت عرضه کفیر طبیعی سایت عرضه کفیر طبیعی توسط مرکز بازار شهر راه اندازی شد. سایت خرید و فروش کفیر را برای راحتی دیگر شهرها طراحی شده است. بازار شهر با طراحی و راه اندازی این سایت توانسته کفیر طبیعی را عرضه کند. مردم هم چنین می توانند کفیر درجه یک را از این مرکز […]