توزیع دوغ کفیر مرغوب

کفیر
0

توزیع دوغ کفیر مرغوب توزیع دوغ کفیر مرغوب از طریق سایت بازار شهر با یک تماس صورت می گیرد. توزیع عمده کفیر درجه یک در شهرهای بسیاری از ایران صورت می گیرد. و بیشتر این میزان صرف مراکزی می شوند که برای تهیه محصول خود به کفیر طبیعی باکفیت نیاز دارند. مراکزی هم چون: رستوران ها، […]