دوغ کفیر در بارداری

کفیر
0

دوغ کفیر در بارداری دوغ کفیر در بارداری تاثیر بسزایی بر روی دیابت حامگی دارد. دیابت حاملگی چیست؟! ناشی از عدم تحمل کربوهیدرات، تنظیم مقادیر گلوکز را مختل می کند،منجر به اضافه شدن قند خون می شود. معمولا بیماری بین 1تا4 درصد از حاملگی ها در جهان و تا 10درصد تاثیر می گذارد. نه تنها […]