دوغ طعم دار کفیر طبیعی

کفیر
0

دوغ طعم دار کفیر طبیعی دوغ طعم دار کفیر طبیعی بازار شهر را از دست ندهید. این دوغ به صورت کاملا طبیعی و سنتی با زخمات فراوان تهیه می شود. دوغ جز نوشیدنی های است که هنگام سرو غذا مصرف می شود. شما می توانید از این دوغ خاص و پرخاصیت که خواص بسیار زیادی […]