دوغ کفیر صادراتی

کفیر
0

دوغ کفیر صادراتی دوغ کفیر صادراتی بازار شهر جز بهترین نوشیدنی های صادراتی محسوب می شود. تولید محصولات لبنی کفیر طبیعی در ایران آن هم به صورت عمده برای اولین بار است که انجام می شود. دوغ کفیر در تمام جهان شناخته شده است در صورتی که در ایران فقط چند سال است که وارد […]