خرید دانه های کفیر

کفیر
0

خرید دانه های کفیر در مرکز معتبر بازار شهر به راحتی انجام می شود. در اصل 3 نوع دانه کفیر وجود دارد، که هر کدام به صورت مجزا کفیر تولید می کنند. قارچ کفیر زنده که با شیر گاو و بز محصولات لبنی کفیر از آن تولید می شود. محصولاتی که خواص بسیار زیادی را […]