خواص کفیر در طب سنتی

کفیر
0

خواص کفیر در طب سنتی خواص کفیر در طب سنتی نیز به ثبت رسیده و به همه، مصرف روزانه آن توصیه می شود. بازار شهر نیز اولین تولید کننده داخلی و سنتی محصولات قارچ کفیر است. اصلا کفیر چگونه تهیه می شود ؟! کفیر از چه زمانی وارد ایران شده است ؟! محصولات لبنی کفیر […]