خواص قارچ کفیر زنده

کفیر
0

خواص قارچ کفیر زنده خواص قارچ کفیر زنده آن قدر زیاد است که قابل باور همگان نیست. طبق تحقیقات محققان خارجی و ایرانی، قارچ کفیر چنان خواصی دارد که باعث تولید محصولاتی بسیاری از آن شده است. بازار شهر نیز با گردهمایی محققان خبره خود توانسته دست به تولید محصولات لبنی کفیر بزند. و برخلاف […]